Gazeta AgroNews Nr. 9

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 1. "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności". W ramach tego działania można otrzymać wsparcie m.in . na pokrycie kosztów kontroli, które niezbędne są do otrzymania stosownych certyfikatów potwierdzających, że dany produkt przeznaczony do spożycia przez ludzi, został wytworzony zgodnie z systemem np. Gwarantowanej Tradycyjnej Specjalności, Chronionej Nazwy Pochodzenia, Chronionego Oznaczenia Geograficznego, produkcji ekologicznej, integrowanej produkcji, specyfikacją i standardami systemu "Jakość Tradycja" czy Quality Meat Program (produkcja wołowiny). Zapraszamy do składania wniosków w oddziałach regionalnych ARiMR 2. "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów". ARiMR przyznaje dofinansowanie na pokrycie części kosztów usług doradczych poniesionych przez rolników np. na opracowanie planu działalności rolnośrodowiskowej, czy plan dostosowania gospodarstwa do wymogów wzajemnej zgodności. Posiadacze lasów mogą natomiast otrzymać pomoc na pokrycie części kosztów usług doradczych związanych np. z ochroną leśnej różnorodności biologicznej. Wnioski można składać w biurach powiatowych ARiMR. 3. "Grupy producentów rolnych". W Oddziałach Regionalnych ARiMR można składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej na pokrycie kosztów zakładania i funkcjonowania grup producentów rolnych przez pięć pierwszych lat od ich utworzenia. Grupę producentów może założyć już pięciu rolników, którzy prowadzą jedną z 29 rodzajów produkcji, należy do niej m.in . uprawa zbóż, hodowla trzody chlewnej, bydła, koni, drobiu czy też produkcja mleka. Program Operacyjny RYBY 2007 – 2013 1. Do 31 grudnia 2013 roku Oddziały Regionalne ARiMR przyjmują wnioski, o przyznanie wsparcia finansowego Do ARiMR p o unijne pieniądze Agencja Restrukturyz acji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi przez cały c zas nabory wniosków w ramach niektórych działań fin ansowanych ze środków Programu Rozwoju Ob szarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 oraz Programu O peracyjnego RYBY 2007 – 2013. 34 numer 09 Ekonomia

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=